Platforma Dějiny ve veřejném prostoru

Vítejte na stránkách platformy Dějiny ve veřejném prostoru, která vytváří prostor pro diskusi o našem vztahu k minulosti. Od roku 2018 pořádáme každé dva roky mezinárodní a mezioborové fórum Dějiny ve veřejném prostoru jako místo setkání všech, kteří s tématem minulosti pracují.

Historie vždy byla v úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nečekaně prolamuje i nepozorovaně prosakuje, poskytuje živnou půdu představám o budoucnosti a někdy také legitimizuje naše rozhodování. Způsoby, jakými jako společnost užíváme minulost, proto vyžadují průběžnou reflexi. Zástupci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Národního muzea a neziskové organizace Antikomplex tvoří platformu, jež v pravidelném intervalu poskytuje příležitost k mezioborové diskuzi zahrnující širokou škálu přístupů a zkušeností, které se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru dotýkají.

Vyhlašujeme Call for Abstracts na čtvrtý ročník konference Dějiny ve veřejném prostoru na téma Paměť pod tlakem: napětí, konflikty, katarze, která se bude konat 17.–18. října 2024 na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pořadateli čtvrtého ročníku fóra Dějiny ve veřejném prostoru jsou Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Národní muzeum, Antikomplex, z.s., a Muzeum města Ústí nad Labem.

Konference se koná s podporou Akademie věd v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.

Mediálním partnerem konference je časopis Dějiny a současnost.